Partneři

Těšíme se důvěry těch největších

Obrázek

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost BAF Investment s.r.o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:

* pojištění registrovaní podle zákona č. 170/2018 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele pojištění

* investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele,

* spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.


Detailní právní informace k nabízeným službám a produktům (včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů,orgánu dohledu, udržitelnosti atd.) najdete na https://sabservis.cz/informace.
Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn se obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz) jakožto orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky a plynárenství s návrhem na rozhodnutí sporu se zprostředkovatelem o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

 

© BAF Company. Všechna práva vyhrazena. By BOXART